Archiwa kategorii: Różne

Przeniesienie klimatyzatora typu split

Aby przenieść klimatyzator typu split w inne miejsce trzeba rozłączyć rurki. Jest w nich czynnik roboczy, który wcześniej należy odpompować. Można to zrobić używając specjalnej butli oraz pompy próżniowej. Można też wykorzystać zbiornik w jednostce zewnętrznej i jej sprężarkę, zgodnie z poniższym opisem.

Procedura:
1. Zakręcić zawór na cienkiej rurze jednostki zewnętrznej
2. Włączyć chłodzenie
3. Gdy ciśnienie na manometrze spadnie do zera, zakręcić zawór grubej rury na jednostce zewnętrznej (proces trwa ok. 15-30 sekund, w zależności od długości przewodów klimatyzacyjnych. Poznać po tym, że klimatyzator przestaje chłodzić)

Po tym można rozłączyć rurki, przenieść klimatyzację w inne miejsce i podłączyć ponownie.

LMS po angielsku

LMS język komunikatów pobiera z ustanień przeglądarki (Firefox) a nie z ustawienia zmiennej lang, więc po upgrade Firefox’a, jeśli ustawi się en trzeba zmienić na pl.

debootstrap

parted -a optimal /dev/sda mkpart primary 0% 4096MB
unit MB
mkpart primary 10001 10100
set 2 bios_grub on

mkfs.ext3 /dev/sdb1
mount /dev/sdb1 /mnt
chroot /mnt
apt-get install linux-image-2.6.32-5-686
apt-get install grub2
passwd root
exit
mount -o bind /dev/ /mnt/dev/
mount -o bind /proc/ /mnt/proc/
mount -o bind /sys/ /mnt/sys/
chroot /mnt
grub-install /dev/sdb
umount /mnt/proc
umount /mnt/dev
umount /mnt/sys
umount /mnt

Zbootować z tego dysku:

GNU GRUB version 1.98 […]

grub> root (hd0,gpt1)
(hd0, 1): Filesystem is ext2.
grub> linux (hd0,gpt1)/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=/dev/sdb1
grub> initrd (hd0,gpt1)/boot/initrd.img-2.6.32-5-686
grub> boot

Lub po uruchomieniu systemu:
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg