Archiwa kategorii: VMware

VMware ESXi – obsługa VLANów 802.1q przez VM

Pod VMware VM może mieć maksymalnie 4 interfejsy ethernetowe. Do niektórych zastosowań jest to za mało. Zazwyczaj do tego celu można zastosować VLANy 802.1q, ale VMware standardowo nie przepuszcza VLANów do systemu gościa. Aby na interfejsie systemu gościa VM były widoczne wszystkie VLANy danego interfejsu należy stworzyć podsieć i ustawić jej VLAN 4095. Takie ustawienie powoduje, że na VM można uruchomić sterownik 802.1q i standardowo mieć dostęp do VLANów z poziomu systemu gościa.

vconfig add eth0 10
Added VLAN with VID == 10 to IF -:eth0:-

ifconfig eth0.10
eth0.10   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:64:c4:6e
BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

Co można zrobić przez ssh z VMware ESXi 3.5

Można włączyć/wyłączyć wirtuala. Najpierw sprawdzić jakie identyfikatory mają instancje, po zalogowaniu przez ssh wydać polecenie:

vim-cmd vmsvc/getallvms

to pokaże:

Vmid   Name             File                Guest OS       Version   Annotation
16     RO5    [datastore1] RO5/RO5.vmx   otherLinuxGuest   vmx-04

Teraz chcąc włączyć wywołujemy:

vim-cmd vmsvc/power.on 16

a wyłączyć:

vim-cmd vmsvc/power.off 16

Można skopiować wirtualny serwer, a potem dodać go przez:

vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/......MY_VM.vmx

VMware ESXi 3.5 i dostęp przez ssh

Standardowo dostęp do hosta jest wyłączony, do serwera można się połączyć tylko przez VMware Infrastuctire Client (istnieje tylko wersja pod windows). Aby połączyć się z serwerem przez ssh nalezy:

1. na konsoli nacisnąć ALT-F1,

2. napisać unsupported i wcisnąć ENTER,

3. wpisać hasło roota,

4. korzystając z edytora vi wyedytować plik komendą: vi /etc/inetd.conf

5. znaleźć zahaszowaną linię z SSH, usunąć #, zapisać (ESC-shift-ZZ),

6. Wysłać sygnał HUP do inetd (ps ax |grep inetd, kill -HUP <pid>),

Od teraz na hosta można połączyć się przez SSH.