Archiwa kategorii: Ubuntu

bitcoin-qt System error: database corrupted

bitcoin on Ubuntu 12.10

System error: database corrupted

bitcoin-qt: /usr/include/boost/thread/pthread/recursive_mutex.hpp:101: void boost::recursive_mutex::lock(): Warunek zapewnienia `!pthread_mutex_lock(&m)’ nie został spełniony.

strace -eopen bitcoin-qt
pokazuje wywalenie się na pliku:
open(„/home/user/.bitcoin/blocks/blk00047.dat”, O_RDWR|O_LARGEFILE) = 139
Pomaga skasowanie tego pliku i uruchomienie aplikacji na nowo. Tymczasowe rozwiązanie.