Archiwa kategorii: Instalacja

Debian 7.2 czarny ekran po reboocie

Po instalacji Debiana Wheezy 7.2 (na płycie Atom D2500CC), uruchamia się grub, zaczyna bootować się kernel i ekran robi się czarny, monitor się wyłącza.

Pomaga, dodanie parametru: video=LVDS-1:d do kernela, w /boot/grub/grub.cfg obok innych np. ‚linux=’.

Opera w Debianie

Przeglądarki Opera nie ma w Debianie ze względów licencyjnych. Można ją natomiast doinstalować.

Dodajemy w /etc/apt/sources.list:

deb http://deb.opera.com/opera squeeze non-free

Robimy:

apt-get update
wget -O - http://deb.opera.com/archive.key | apt-key add -
apt-get install

i już mamy /usr/bin/opera

Firefox 8.0 i java

Aby zainstalować plugin java pod linuksem (Debian) należy:
1. Pobrać jre, aktualnie jre-6u29-linux-i586.bin
2. Nadać mu prawo do wykonywania (chmod a+x jre-6u29-linux-i586.bin)
3. Uruchomić:
./jre-6u29-linux-i586.bin
4. Odpowiadając na pytania y lub all
Dodać dowiązanie do:
ln -s /usr/local/java/jre1.6.0_22/lib/i386/libnpjp2.so /usr/lib/mozilla/plugins
5. Zrestartować firefox’a
Teraz pod Tools->Add-ons->Plugins powinien być widoczny plugin java.

Mysql 5.5 instalacja ze źródeł

Nie ma dla Debiana gotowej paczki z mysql 5.5, dlatego trzeba sobie skompilować, jak dawniej. Pobieramy ze strony http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ aktualne źródło (Select Platform -> Source code).
Do kompilacji będą potrzebne:
apt-get install make cmake bison g++
Rozpakowujemy źródła:
tar xzf mysql-5.5.16.tar.gz
cd mysql-5.5.16
cmake .
make
make install (zainstaluje do /usr/local/mysql)
lub make install DESTDIR=”/dowolny/katalog”
make install scripts
Dodajemy użytkownika i grupę:
groupadd mysql
useradd -r -g mysql mysql
Zmieniamy właściciela
chown -R mysql.mysql /usr/local/mysql
Tworzymy tabele z uprawnieniami skryptem:
scripts/mysql_install_db –user=mysql
Uruchamiamy bazę poprzez:
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
Standardowo my.cnf będzie czytany z katalogu /etc/mysql/my.cnf
Jeśli chcemy aby był używany inny plik/katalog uruchamiamy mysqla tak:
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe –defaults-file=/etc/mysql/my_ok_22.cnf

Instalacja i konfiguracja nginx z php

Instalujemy nginx oraz spawn-fcgi
apt-get install nginx php5-cgi spawn-fcgi
W dystrybucjiLenny nie ma pakietu spawn-fcgi, korzystamy z który jest wraz z lighttpd
apt-get install lighttpd
przy instalacji pojawi się błąd uruchomienia, bo na porcie 80 słucha już nginx.
Wyłączamy więc lighttpd ze skryptów startowych:
update-rc.d -f lighttpd remove
Tworzymy skrypt /usr/bin/php-fastcgi z uruchomieniem spawn-fcgi:
#!/bin/sh
/usr/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 6 -u www-data -f /usr/bin/php5-cgi
Nadajemy mu prawo do wykonywania:
chmod a+x /usr/bin/php-fastcgi
W pliku /etc/nginx/sites-available/default dodajemy obsługę php:

No input file specified.
Tworzymy plik startowy /etc/init.d/php-fastcgi
#!/bin/bash
PHP_SCRIPT=/usr/bin/php-fastcgi
FASTCGI_USER=www-data
RETVAL=0
case "$1" in
start)
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
stop)
killall -9 php5-cgi
RETVAL=$?
;;
restart)
killall -9 php5-cgi
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
*)
echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac
exit $RETVAL

Dodanie skryptu do plików startowych:
update-rc.d php-fastcgi defaults

Postfix+SASL

apt-get install postfix-tls libsasl2-modules sasl2-bin

W debianie smtpd pracuje w chroocie, trzeba zmienić w /etc/postfix/master.cf edytując linię:
smtp inet n - - - - smtpd
zmieniając na:
smtp inet n - n - - smtpd

W pliku /etc/group do grupy sasl dodajemy użytkownika postfix, np.
sasl:x:45:postfix

W /etc/default/saslauthd
ustawiamy w ostatnij linii:
OPTIONS=”-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd”
(gdyż w debianie postfix pracuje w chroocie).
i restart postfix’a oraz saslauthd:
/etc/init.d/postfix restart
Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
eff:~# /etc/init.d/saslauthd restart
Stopping SASL Authentication Daemon: saslauthd.
Starting SASL Authentication Daemon: saslauthd.

Sprawdzić, czy logowanie działa poprawnie można telnetem:
# telnet localhost 587
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.
Escape character is ‚^]’.
220 mail2.richtongroup.net ESMTP Postfix (Debian/GNU)
ehlo aaa
250-mail2.richtongroup.net
250-PIPELINING
250-SIZE 30720000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH CRAM-MD5 NTLM PLAIN LOGIN DIGEST-MD5
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
auth login
334 VXNlcm5hbWU6
YW1z (to jest login zakodowany base64)
334 UGFzc3dvcmQ6
dGVzdDEyMw== (to jest hasło test123 zakodowane base64)
235 2.7.0 Authentication successful

Jeśli nie loguje poprawnie, można poprzez strace -p podejrzeć w czym może być problem (np. ścieżka do mux)

Instalacja linuksa w katalogu

Nowy system można zainstalować programem debootstrap w danym katalogu, z działającego systemu, bez restartu.

debootstrap --arch i386 lenny /mnt http://ftp.debian.org/debian/

debootstrap --arch amd64 stable /mnt http://ftp.pl.debian.org/debian

Używa się tego aby móc zrobić chroot i pracować w nowym systemie, np.

chroot /mnt

Aby udostępnić takiemu systemowi /proc czy /dev lub inny katalog, należy do /etc/fstab głównego systemu dodać np.

/proc /mnt/proc proc defaults 0
/dev /mnt/dev none bind 0
/home /mnt/home none bind 0

Jeśli chcemy aby taki system mógł być samodzielny musimy jeszcze zainstalować jądro i bootloader.