Archiwa kategorii: IBM

IBM bladecenter sterowanie zasilaniem przez SSH

Można sprawdzić czy dany blade jest włączony:
system> power -state -T system:blade[4]
Włączenie blade’a o numerze 5:
system> power -on -T system:blade[5]
Wyłączenie blade’a:
system> power -off -T system:blade[5]
Restart blade’a:
system> power -cycle -T system:blade[2]

Można też zmienić otoczenie np.
system> env -T system:blade[2]
i teraz tylko:
system:blade[2]> power -state
Off

IBM T60 linux debian

himernacja:
apt-get install hibernate
w /etc/hibernate/common.conf
trzeba odhaszować linię:
IbmAcpi yes
(bez tego czasem się wiesza komputer przy usypianiu).

Aby komputer wstawał z hibernacji należy w lini parametrów kernela dodać:
resume=/dev/partycja_swap
np.
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-686 root=/dev/sda2 resume=/dev/sda1 ro quiet
w /boot/grub/grub.cfg