Archiwa kategorii: Debian

Uruchamianie Linuksa bez monitora

W nowszych systemach (prawdopodobnie tych z systemd) jeśli uruchomimy komputer bez monitora, a później go podłączymy, monitor nic nie wyświetla.

Sprawdzamy do jakiego wyjścia mamy podpięty monitor:

# for p in /sys/class/drm/*/status; do con=${p%/status}; echo -n „${con#*/card?-}: „; cat $p; done
DP-1: disconnected
DP-2: disconnected
HDMI-A-1: connected
HDMI-A-2: disconnected
VGA-1: connected

Problem rozwiązuje dodanie w grub.cfg (gdzieś w linii linux=vmlinux) video=VGA-1:e

Najlepiej w /etc/default/grub dodać tak:
#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=””
GRUB_CMDLINE_LINUX=”video=VGA-1:e”

# update-grub
Generating grub configuration file …
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64
Znaleziono obraz initrd: /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
gotowe

(problem występuje np. na płycie Q1900M z J1900)

Debian apt-get update NO_PUBKEY

Czytanie list pakietów… Gotowe
W: Dla następujących identyfikatorów kluczy brakuje klucza publicznego:
7638D0442B90D010
NO_PUBKEY 6FB2A1C265FFB764
#
# gpg –keyserver pgpkeys.mit.edu –recv-key 6FB2A1C265FFB764

gpg: zapytanie o klucz 65FFB764 w serwerze hkp pgpkeys.mit.edu
gpg: klucz 65FFB764: klucz publiczny ,,Wheezy Stable Release Key ” wczytano do zbioru
gpg: brak absolutnie zaufanych kluczy
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg: dołączono do zbioru: 1 (RSA: 1)

# gpg –keyserver pgpkeys.mit.edu –recv-key 7638D0442B90D010
gpg: zapytanie o klucz 2B90D010 w serwerze hkp pgpkeys.mit.edu
gpg: klucz 2B90D010: klucz publiczny ,,Debian Archive Automatic Signing Key (8/jessie) ” wczytano do zbioru
gpg: brak absolutnie zaufanych kluczy
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg: dołączono do zbioru: 1 (RSA: 1)

# gpg -a –export 7638D0442B90D010 | apt-key add –
OK

Debian IBM HS21 – brak firmware nonfree bnx2 na płycie instalacyjnej

Debian na płytach instalacyjnych nie zawiera firmware (nonfree) do kart sieciowych BNX, można za każdym razem dogrywać z pendrive przy instalacji, ale jest to niewygodne. Lepiej zmodyfikować sobie obraz płyty instalacyjnej.

Pobieramy oryginalną płytę instalacyjną, np. netinstall)
mkdir bnx2
cd bnx2
wget http://hammurabi.acc.umu.se/debian-cd/6.0.6/amd64/iso-cd/debian-6.0.6-amd64-netinst.iso
Pobieramy dodatkowy firmware (nonfree):
wget http://ftp.us.debian.org/debian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmware-bnx2_0.28+squeeze1_all.deb
mkdir netinstall
dpkg -X firmware-bnx2_0.28+squeeze1_all.deb netinstall
cd netinstall
# isomaster
(wypakowujemy plik initrd.gz z katalogu install-amd do netinstall)
mv initrd.gz initrd-old.gz
gunzip initrd-old.gz
mkdir initrd-new
cd initrd-new
cpio -id <../initrd-old cp -r ../lib . find .|cpio -o -H newc> ../initrd
26287 bloków
(wykonując to ostatnie polecenie należy uważać by nie dodać jakiegoś dodatkowego znaku (np. przy przeklejaniu na terminal), najlepiej wpisać ręcznie (bo wyskakuje błąd i nie wiadomo dlaczego)
cd ..
gzip initrd
Teraz znowu w programie isomaster kasujemy stare initrd.gz (w katalogu install.amd) i dodajemy nowe (trochę dłuższe), zapisujemy iso i już.

Debian – instalacja xen

apt-get install xen-hypervisor-4.0-amd64 linux-image-2.6.32-5-xen-amd64

Jeśli ma być nie tylko parawirtualizacja, ale HVM to należy zainstalować też:
# apt-get install xen-qemu-dm-4.0

w /boot/grub/grub.cfg zmienić default na 4

# reboot

i teraz można uruchamiać maszyny wirtualne przez:

# xm create -c /xen/test.cfg

Opera w Debianie

Przeglądarki Opera nie ma w Debianie ze względów licencyjnych. Można ją natomiast doinstalować.

Dodajemy w /etc/apt/sources.list:

deb http://deb.opera.com/opera squeeze non-free

Robimy:

apt-get update
wget -O - http://deb.opera.com/archive.key | apt-key add -
apt-get install

i już mamy /usr/bin/opera

Instalacja i konfiguracja nginx z php

Instalujemy nginx oraz spawn-fcgi
apt-get install nginx php5-cgi spawn-fcgi
W dystrybucjiLenny nie ma pakietu spawn-fcgi, korzystamy z który jest wraz z lighttpd
apt-get install lighttpd
przy instalacji pojawi się błąd uruchomienia, bo na porcie 80 słucha już nginx.
Wyłączamy więc lighttpd ze skryptów startowych:
update-rc.d -f lighttpd remove
Tworzymy skrypt /usr/bin/php-fastcgi z uruchomieniem spawn-fcgi:
#!/bin/sh
/usr/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 6 -u www-data -f /usr/bin/php5-cgi
Nadajemy mu prawo do wykonywania:
chmod a+x /usr/bin/php-fastcgi
W pliku /etc/nginx/sites-available/default dodajemy obsługę php:

No input file specified.
Tworzymy plik startowy /etc/init.d/php-fastcgi
#!/bin/bash
PHP_SCRIPT=/usr/bin/php-fastcgi
FASTCGI_USER=www-data
RETVAL=0
case "$1" in
start)
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
stop)
killall -9 php5-cgi
RETVAL=$?
;;
restart)
killall -9 php5-cgi
su - $FASTCGI_USER -c $PHP_SCRIPT
RETVAL=$?
;;
*)
echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
exit 1
;;
esac
exit $RETVAL

Dodanie skryptu do plików startowych:
update-rc.d php-fastcgi defaults

IBM T60 linux debian

himernacja:
apt-get install hibernate
w /etc/hibernate/common.conf
trzeba odhaszować linię:
IbmAcpi yes
(bez tego czasem się wiesza komputer przy usypianiu).

Aby komputer wstawał z hibernacji należy w lini parametrów kernela dodać:
resume=/dev/partycja_swap
np.
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-686 root=/dev/sda2 resume=/dev/sda1 ro quiet
w /boot/grub/grub.cfg

Zmieniają sie interfejsy eth0 na eth1 itp.

Od niedawna, po przełożeniu dysku z linuksem do innego komputera, lub zmianie karty sieciowej zmienia się numer interfejsu używanego przez system. Zamiast eth0 mamy eth1, zamiast eth1 eth2, itd. Jest to spowodowane zapamiętaniem adresu MAC interfejsu sieciowego i przypisaniem do niego odpowiedniego interfejsu. Przypisania są zapisane w pliku /etc/udev/rules.d/z25_persistent-net.rules, np.:

SUBSYSTEM==”net”, DRIVERS==”?*”, ATTRS{address}==”00:09:6b:58:57:63″, NAME=”eth0″

Wystarczy usunąć powyższy wpis, wyładować moduł od karty i ponownie mamy interfejs eth0.