Archiwa kategorii: GPON

Konfiguracja OLT Huawei dla OSE

vlan 5 smart
port vlan 5 0/9 0
vlan attrib 5 q-in-q
interface giu 0/9
jumbo-frame 0 enable

GAMS(config)#vlan service-profile profile-id 22 profile-name MDO

GAMS(config-vlan-srvprof-22)#forwarding vlan-connect
Info: Please use the commit command to make modifications take effect

GAMS(config-vlan-srvprof-22)#bpdu tunnel enable
Info: Please use the commit command to make modifications take effect

GAMS(config-vlan-srvprof-22)#commit

GAMS(config)#vlan bind service-profile 5 profile-id 22
Binding will last for several minutes, please do not delete the VLAN.

GAMS(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 22 profile-name MdO-szkola

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#ont-port pots adaptive eth adaptive
{ |catv|moca|tdm-srvtype|tdm-type|tdm|vdsl }:

Command:
ont-port pots adaptive eth adaptive

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#port vlan eth 1 transparent
Set ONT port(s) VLAN configuration, success: 1, failed: 0

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#commit

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#quit

GAMS(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 22 profile-name MdO-szkola

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#tcont 1 dba-profile-id 10

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#mapping-mode port

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#gem add 1 eth tcont 1
{ |cascade|downstream-priority-queue|encrypt|gem-car|priority-queue }:

Command:
gem add 1 eth tcont 1

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#gem mapping 1 0 eth 1
{ |flow-car|priority|transparent|vlan }:

Command:
gem mapping 1 0 eth 1

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#commit

ont add 10 22 sn-auth 48575443A1xxxxxx omci ont-lineprofile-id 22 ont-srvprofile-id 22 desc MdO-Szkola25
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 10 tag-transform translate-and-add inner-vlan 800
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 11 tag-transform translate-and-add inner-vlan 801
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 12 tag-transform translate-and-add inner-vlan 802
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 51 tag-transform translate-and-add inner-vlan 803
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 52 tag-transform translate-and-add inner-vlan 804
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 101 tag-transform translate-and-add inner-vlan 805
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 102 tag-transform translate-and-add inner-vlan 806

OLT Huawei – syslog i monit

OLT Huawei’a potrafi wysyłać logi poprzez syslog po UDP.

Aby włączyć zdalne słuchanie sysloga w Linuksie w rsyslog należy odremować linie w /etc/rsyslog.conf:
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514

Dobrze dodać aby log z OLT szedł do innego pliku, robi się to dodając do /etc/rsyslog.conf na początku reguł linie:

if $fromhost-ip startswith ‚10.11.x.’ then /var/log/olt.log
& ~

(gdzie 10.11.x to podsieć w której jest OLT. Ta druga linia oznacza, że ma już pozostałych reguł nie przechodzić, i nie zapisywać ponownie)

W OLT ustawiamy:
syslog enable alarm-event
loghost add 10.11.x.x log_server
loghost activate ip 10.11.x.x

gdzie 10.11.x.x to serwer rsyslogd

Teraz możemy skonfigurować monit, który będzie nas informował o problemach. W /etc/init.d/monitrc ustawiamy:

set mailserver localhost
set mail-format { from: monit@email.moj
subject: $SERVICE $EVENT at $DATE
message: Monit $ACTION $SERVICE at $DATE on $HOST: $DESCRIPTION.
Yours sincerely,
monita
check file olt.log with path /var/log/olt.log
if match „FAULT”
then alert
if match „RECOV”
then alert

Można bardziej szczegółowo ustawić informowanie, np.
if match „fiber is broken” lub „LOSi/LOBi” i będziemy dostawać emaile w przypadku prawdopodobnego ucięcia światłowodów do klientów, a o mniej istotnych informacjach nie.