Archiwa kategorii: X11

Xwindow

VNC serwer

Czasem zachodzi potrzeba uruchomienia na serwerze aplikacji, która wymaga środowiska graficznego. Można do tego zainstalować xvncserver.

# apt-get install xvnc4server

Teraz logujemy się (ssh) użytkownikiem, jako który chcemy pracować, ustawiamy hasło do vnc:

$ vnc4passwd
Password:
Verify:

Uruchamiamy serwer(możemy ich uruchomić kilka, każdy otrzyma kolejną liczbę, która oznacza, że serwer słycha na porcie 5800+ta liczba):
$ vnc4server

New 'alf:2 (login)' desktop is alf:2

Starting applications specified in /home/ams/.vnc/xstartup
Log file is /home/login/.vnc/alf:2.log

Aby podłączyć się do serwera uruchamiamy dowolnego klienta vnc na lokalnej stacji, np.:
$ vncviewer 192.168.3.14:2

Xserver: (EE) VESA: Kernel modesetting driver in use, refusing to load

Po upgrade Linux Lenny do Squeeze, przestał uruchamiać się Xserver. Występował następujący błąd:

(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(EE) VESA: Kernel modesetting driver in use, refusing to load
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(EE) No devices detected.

Fatal server error:
no screens found

Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.

Pomogło usunięcie pliku /etc/X11/xorg.conf

Obsługa dwóch monitorów

Ustawienie zewnętrznego monitora na lewo od wbudowanego i ustawienie mu rozdzielczości:

xrandr --output VGA-0 --mode 1280x1024 --left-of LVDS

Dodanie rozdzielczości:

xrandr --addmode VGA-0 1280x1024

Ustawienie wyświetlania na obu monitorach tego samego:

xrandr --output VGA-0 --same-as LVDS

Wyłączenie zewnętrznego monitora:

xrandr --output VGA-0 --off

Włączenie

xrandr --output VGA-0 --auto