Łącze zapasowe – automatyczna zmiana bramy domyślnej

Najprostszą metodą sprawdzania, czy działa łącze, w przypadku braku obsługi protokołu dynamicznego routingu, jest pingowanie hosta i podejmowanie decyzji w zależności od wyników tego testu.

Prosty skrypt może wyglądać tak:

czy=0
ping -c2 156.17.8.1 &&
{
# dziala
echo "pinga";
czy=1
/sbin/ip r |/bin/grep default|/bin/grep -v "10.2.2.1" &&
{
echo "zmieniamy na dialog";
/sbin/ip r d default
/sbin/ip r a default via 10.2.2.1
/bin/date >>/var/log/zmiana.log 2>&1
/bin/echo "wstalo" >>/var/log/zmiana.log 2>&1
}

}

if [ $czy -eq 0 ]
then
# nie dziala
echo "nie pinguje";
/sbin/ip r |/bin/grep default|/bin/grep -v ppp &&
{
echo "zmieniamy na iplusa";
/sbin/ip r d default
/sbin/ip r a default dev ppp0
/bin/date >>/var/log/zmiana.log 2>&1
/bin/echo "awaria" >>/var/log/zmiana.log 2>&1
}

fi

Wcześniej musimy routing do badanego hosta (156.17.8.1) ustawić statycznie przez łącze główne.