Authentication service cannot retrieve authentication info

Przy próbie przejścia na usera pojawia się błąd:
# su – user
su: Authentication service cannot retrieve authentication info.
(Ignored)
gdy nie ma użytkownika w /etc/shadow, wystarczy dodać pustą linię typu:
user:!:15250::::::
i już jest dobrze.