data i czas w skryptach bash

# odczytujemy aktualny czas w sekundach od 1970 roku
today=`date '+%s'`
#Dodajemy ile trzeba (w sekundach)
todayplus6=$(($today+518400))
# małpa oznacza, że czas przekazany do komendy date jest liczony od 1970 roku
plus6month=`date +%Y-%m -d @$todayplus6`