GPS tracker tk103 konfiguracja

Aby zresetować konfigurację:

begin123456

Aby ustawić APN:

APN123456 internet

Podać adres IP i port do wysyłki:

adminip123456 176.121.1.1 5001

Aby ustawić wysyłkę co 30 sekund:

fix030s***n123456

Aby wysyłać do serwera po gprs:

gprs123456

(pas)