IBM T60 linux debian

himernacja:
apt-get install hibernate
w /etc/hibernate/common.conf
trzeba odhaszować linię:
IbmAcpi yes
(bez tego czasem się wiesza komputer przy usypianiu).

Aby komputer wstawał z hibernacji należy w lini parametrów kernela dodać:
resume=/dev/partycja_swap
np.
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-686 root=/dev/sda2 resume=/dev/sda1 ro quiet
w /boot/grub/grub.cfg