Informacja ‚You have new mail’ po zalogowaniu ssh

Przy korzystaniu z mailbox’a a nie Maildir, po zalogowaniu przez ssh pojawia się komunikat czy jest nowa poczta. W przypadku Maildir już takiej informacji nie ma. Można stworzyć prosty skrypt, który będzie to sprawdzał:

ile=`ls ~/Maildir/new |wc|awk ‚{ print $1 }’`
if [ $ile -gt 0 ]
then
echo „You hame new mail! ($ile)”;
else
echo „No mail”

Wpisujemy to do pliku .bash_rc aby było wykonywane przy każdym zalogowaniu.