Jak wyłączyć ipv6 ? (Debian)

W /etc/modprobe.d/aliases zmienić linię
alias net-pf-10 ipv6
na
alias net-pf-10 off
alias ipv6 off
Po tym zrobić reboot.