Kopia partycji LVM

Aby wykonać pełną kopię partycji, należy zrobić snapshot oraz go skopiować.

Sprawdzenie wielkości:

# lvdisplay /dev/rcor/vegaroot |grep Cur
Current LE 12800

Utworzenie partycji pod kopię oraz snapshotu:

# lvcreate -l 12800 -n vegaroot_kopia /dev/rcor
# lvcreate -l 12800 -s /dev/rcor/vegaroot -n lv_vegaroot_snap

Wykonanie kopie ze snapshotu:

#time dd if=/dev/rcor/vegaroot_snap of=/dev/rcor/vegaroot_kopia
104857600+0 przeczytanych recordów
104857600+0 zapisanych recordów
skopiowane 53687091200 bajtów (54 GB), 3183,57 s, 16,9 MB/s

real 53m3.730s
user 1m37.562s
sys 15m19.345s

Usunięcie snapshotu:

#lvremove /dev/rcor/vegaroot_snap
Do you really want to remove active logical volume vegaroot_snap? [y/n]: y
Logical volume „vegaroot_snap” successfully removed