Łączenie PDFów

Łączenie PDFów przy użyciu PDF Toolkit

# apt-get install pdftk

i teraz można łączyć:

$ pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf output wynik.pdf