Lista klientów podłączonych pppoe wraz z MAC i IP

for i in `ip a|awk ‚{print $2}’|grep ppp|cut -d”:” -f1|cut -b 4-10`
do
echo -n ppp$i.” ”
ip a s dev ppp$i|grep inet|awk ‚{print $4}’
ps x|grep ppp|grep „unit $i$”|awk ‚{ print $10 }’
done