Macierz read-only md1 : active (auto-read-only) raid1

Czasem po reboocie, zmianie płyty lub czymś innym macierz wstaje w trybie read-only:
# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md1 : active (auto-read-only) raid1 sda2[0] sdb2[1]
449321848 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
resync=PENDING

i wymaga ręcznej ingerencji. Trzeba wydać komendę:

# mdadm –readwrite /dev/md1

# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
449321848 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[>………………..] resync = 3.6% (16378048/449321848) finish=43.1min speed=167264K/sec