mysql – tworzenie bazy danych

CREATE DATABASE nazwa_bazy CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;