Podmiana dysku zfs proxmox

# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
rpool 7.27T 13.0G 7.25T – – 0% 0% 1.00x DEGRADED –
# zpool status -v
pool: rpool
state: DEGRADED
status: One or more devices are faulted in response to persistent errors.
Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a
degraded state.
action: Replace the faulted device, or use ‚zpool clear’ to mark the device
repaired.
scan: scrub repaired 704K in 0 days 00:07:18 with 0 errors on Sun Mar 8 00:31:47 2020
config:

NAME                        STATE   READ WRITE CKSUM
rpool                        DEGRADED   0   0   0
 raidz1-0                     DEGRADED   0   0   0
  ata-ST2000DM001-1ER164_W4Z0E981-part3      ONLINE    0   0   0
  ata-WDC_WD20EARS-00MVWB0_WD-WCAZA3946000-part3 FAULTED  178   0   0 too many errors
  ata-ST2000DM001-9YN164_Z1E1DQEV-part3      ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_W24055XV-part3      ONLINE    0   0   0

Po włożeniu nowego dysku kopiujemy tablicę partycji:

sgdisk --replicate=/dev/sdb /dev/sda

(z sda do sdb)

Randomizujemy UIDy:

# sgdisk --randomize-guids /dev/sdb

#zpool replace rpool ata-WDC_WD20EARS-00MVWB0_WD-WCAZA3946000-part3 sdb3

i już:

zpool status -v

pool: rpool
state: ONLINE
scan: resilvered 2.42G in 0 days 00:01:58 with 0 errors on Wed Mar 18 16:09:50 2020
config:

NAME                    STATE   READ WRITE CKSUM
rpool                   ONLINE    0   0   0
 raidz1-0                 ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-1ER164_W4Z0E981-part3 ONLINE    0   0   0
  sdb3                  ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_Z1E1DQEV-part3 ONLINE    0   0   0
  ata-ST2000DM001-9YN164_W24055XV-part3 ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

Jeśli nie da się z jakiegoś powodu zrobić replace (np. busy), można zrobić zpool detach (usunięcie) i zpool attach (dodanie jako mirror).

Na koniec jeszcze (dopiero gdy zakończy się synchronizacja i dysk będzie ONLINE) :

grub-install /dev/sdb

W proxmox od 6.4:

# proxmox-boot-tool status
# proxmox-boot-tool format /dev/sda2

# proxmox-boot-tool init /dev/sda2
# proxmox-boot-tool refresh