Remote Insight error

Brak możliwości dostępu przez www do karty zdalnego zarządzania, przy próbie połączenia pod adres pojawia się:

Error code: ssl_error_no_cypher_overlap

Oznacza to, że przeglądarka i serwer nie mogą uzgodnić wspólnego szyfrowania.

Pomaga upgrade firmware karty, z 2.30 na 2.5x, ten zawiera 128-bit SSL.