ubiquiti dodatkowy statyczny routing

Nie da się przez  panel www dodać dodatkowych wpisów do tablicy routingu w AirOS (ubiquiti).

Można natomiast (logując się przez telnet lub ssh), dodać wpis do pliku startowego:

vi /etc/persistent/rc.poststart

Np. taki wpis:

route add -net 10.2.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.2.1.2

Po dodaniu należy wydać komendę:

cfgmtd -w -p /etc/

w celu zapisania pliku w pamięci nieulotnej (flash).