Archiwa tagu: ssh

IBM bladecenter sterowanie zasilaniem przez SSH

Można sprawdzić czy dany blade jest włączony:
system> power -state -T system:blade[4]
Włączenie blade’a o numerze 5:
system> power -on -T system:blade[5]
Wyłączenie blade’a:
system> power -off -T system:blade[5]
Restart blade’a:
system> power -cycle -T system:blade[2]

Można też zmienić otoczenie np.
system> env -T system:blade[2]
i teraz tylko:
system:blade[2]> power -state
Off

Problem z ssh pod xen guest

Po zainstalowaniu systemu guesta przez debootstrap, instalacji sshd, [przy próbie połączenia przez ssh do guesta pojawia się:
root@xxxxx's password:
PTY allocation request failed on channel 0
stdin: is not a tty

Nie ma zainstalowanego pakietu udev, pomaga:

apt-get install udev

oraz dodanie do /etc/fstab

none            /dev/pts      devpts    defaults        0   0

(nie jest to już wymagane).