Software raid check – to nic złego

W logu nagle pojawiło się:

Mar 4 00:57:01 host kernel: [35531509.480976] md: data-check of RAID array md0
Mar 4 00:57:01 host kernel: [35531509.480979] md: minimum _guaranteed_ speed: 1000 KB/sec/disk.
Mar 4 00:57:01 host kernel: [35531509.480982] md: using maximum available idle IO bandwidth (but not more than 200000 KB/sec) for
Mar 4 00:57:01 host kernel: [35531509.480987] md: using 128k window, over a total of 1465136400 blocks.

(nie bez powodu, bo w cronie siedzi w /etc/cron.d/mdadm:
57 0 * * 0 root [ -x /usr/share/mdadm/checkarray ] && [ $(date +\%d) -le 7 ] && /usr/share/mdadm/checkarray –cron –all –quiet

# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
1465136400 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[=>……………….] check = 9.9% (146362880/1465136400) finish=1200.6min speed=18305K/sec

(to nie odbudowa raid, tylko sprawdzenie, zamiast ‚rebuild’ jest tam ‚check’).