Jak sprawdzić jaki system plików ma partycja?

Czasem potrzebujemy sprawdzić jaki system plików ma partycja bez jej montowania. Możemy to zrobić poleceniem:
file -s /dev/sda2
np.
file -s /dev/dm-4
/dev/dm-4: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=6a0f4271-2220-4a7b-9bdb-7cdb027ae0d7 (needs journal recovery) (extents) (large files) (huge files)