Wymuszenie ponownego odczytu tablicy partycji

Po zmianie wielkości partycji, np. fdiskiem, pojawia się komunikat:

Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.

Można jednak zmusić aby jądro odczytało nową tablicę bez restartu poleceniem:

# partprobe

Instalacja z pakietu parted w debianie:
apt-get install parted