Prosta statystyka z logu apache

apt-get install visitors

Generowanie statystyki w postaci tekstowej:
visitors /var/log/apache2/access_log -o text >plik.txt

lub do postaci .html:
visitors /var/log/apache2/access_log >/var/www/log.html