Archiwa kategorii: Uncategorized

Wymuszenie ponownego odczytu tablicy partycji

Po zmianie wielkości partycji, np. fdiskiem, pojawia się komunikat:

Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.

Można jednak zmusić aby jądro odczytało nową tablicę bez restartu poleceniem:

# partprobe

Instalacja z pakietu parted w debianie:
apt-get install parted

Postfix – ograniczenie usera do wysyłania do konkretnych domen

Można ograniczyć użytkownikowi wysyłanie poczty tylko do konkretnych domen

W /etc/postfix/main.cf:
smtpd_recipient_restrictions =
check_sender_access hash:/etc/postfix/restricted_senders
[…]

local_only =
check_recipient_access hash:/etc/postfix/local_domains, reject
smtpd_restriction_classes = local_only

/etc/postfix/restricted_senders:
ograniczony@domena_tld local_only

/etc/postfix/local_domains: (ogranicza domenę i subdomeny).
domain_tld OK

po zmianach w plikach należy pamiętać o hash:
postmap /etc/postfix/restricted_senders
postmap /etc/postfix/local_domains

Dyski WD EADS/EARS wysoki Load Cycle Count

Dyski WD EADS/wczesne EARS mają buga (lub ficzer), jeśli są nieużywane przez 8 sekud to głowice są parkowane. Jeśli dysku używa windows, to nie jest to żaden problem, ale jeśli dysk jest mocniej wykorzystywany, w szczególności w macierzy raid, to częste parkowania nie są dobre. Podobno dysk wytrzymuje około miliona parkowań, niektórzy mówią o 300000, a smartmon monituje gdy przekroczy 600000.

Liczbę można sprawnić wywołując smartctl (doinstalować można przez apt-get install smartmontools):
smartctl -a /dev/sda |grep Load_Cycle
193 Load_Cycle_Count 0x0032 066 066 000 Old_age Always – 347125
Liczba 347125 to aktualna liczba parkowań od początku życia dysku.

W innych dyskach można wyłączyć parkowanie poprzez:
hdparm -B 255 /dev/sda (lub 254, czasem działa jedno czasem drugie) ale przy dyskach WD EADS/EARS nie działa ta metoda. Dyski mają w firmware zaprogramowane wyłączanie. Jedyną metodą obejścia jest przeprogramowanie firmware. Robi się to przy użyciu programu DOS
o nazwie WDIDLE3.exe (do pobrania ze strony http://www.synology.com/support/faq_images/enu/wdidle3.zip

Remote Insight error

Brak możliwości dostępu przez www do karty zdalnego zarządzania, przy próbie połączenia pod adres pojawia się:

Error code: ssl_error_no_cypher_overlap

Oznacza to, że przeglądarka i serwer nie mogą uzgodnić wspólnego szyfrowania.

Pomaga upgrade firmware karty, z 2.30 na 2.5x, ten zawiera 128-bit SSL.

data i czas w skryptach bash

# odczytujemy aktualny czas w sekundach od 1970 roku
today=`date '+%s'`
#Dodajemy ile trzeba (w sekundach)
todayplus6=$(($today+518400))
# małpa oznacza, że czas przekazany do komendy date jest liczony od 1970 roku
plus6month=`date +%Y-%m -d @$todayplus6`

ubiquiti dodatkowy statyczny routing

Nie da się przez  panel www dodać dodatkowych wpisów do tablicy routingu w AirOS (ubiquiti).

Można natomiast (logując się przez telnet lub ssh), dodać wpis do pliku startowego:

vi /etc/persistent/rc.poststart

Np. taki wpis:

route add -net 10.2.3.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.2.1.2

Po dodaniu należy wydać komendę:

cfgmtd -w -p /etc/

w celu zapisania pliku w pamięci nieulotnej (flash).

IBM Remote Supervisor Adapter zapomniane hasło

W przypadku utraty hasła do karty zarządzającej w serwerach IBM (np. x345) należy pobrać ze strony ibm.com dwa obrazy dyskietek:

ibm_fw_rsa_geet24a-1_dos_i386.img

ibm_fw_rsa_geet24a-2_dos_i386.img

Należy wystartować system z pierwszej z nich, uruchomi się PC DOS wraz z programem do upgrade flash, należy wybrać menu:

Hardware Flash Option

oraz z niego opcję:

Erase NVRAM Option

oraz dla bezpieczeństwa wgrać na nowo: Boot Rom, Main Application oraz Remote Graphics App.

Wykonanie takiej operacji całkowicie kasuje wszystkie ustawienia oraz ustawiastandardowe dane do logowania,  login: USERID password: PASSW0RD (zero zamiast litery ‚o’).

Co można zrobić przez ssh z VMware ESXi 3.5

Można włączyć/wyłączyć wirtuala. Najpierw sprawdzić jakie identyfikatory mają instancje, po zalogowaniu przez ssh wydać polecenie:

vim-cmd vmsvc/getallvms

to pokaże:

Vmid   Name             File                Guest OS       Version   Annotation
16     RO5    [datastore1] RO5/RO5.vmx   otherLinuxGuest   vmx-04

Teraz chcąc włączyć wywołujemy:

vim-cmd vmsvc/power.on 16

a wyłączyć:

vim-cmd vmsvc/power.off 16

Można skopiować wirtualny serwer, a potem dodać go przez:

vim-cmd solo/registervm /vmfs/volumes/......MY_VM.vmx